Đang online: 8  |   Hôm qua: 1682  |   Lượt truy cập: 1582162
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Chính Phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng
Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành. Nghị định 38/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
03/06/2019 03:06:49

Danh sách đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Danh sách đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được đăng tải trên www/thuelailaodong.molisa.gov.vn tới ngày 26/04/2019
09/05/2019 02:05:28

Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động được Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội cấp đã được đăng tải trên www/thuelailaodong.molisa.gov.vn tới ngày 26/04/2019
09/05/2019 02:05:10

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) - Dự thảo 2
Bộ luật Lao động 2012 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về lao động. Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội...
29/04/2019 02:04:05

Blockchain trong HR: 8 cách Blockchain sẽ tác động đến chức năng nhân sự
Nhu cầu về blockchain trong nhân sự đang tăng lên và chúng tôi ở đây để cho bạn biết lý do tại sao. Hãy xem 8 cách sau đây blockchain sẽ tác động đến chức năng Nhân sự 1. blockchain sẽ tác động đến Tuyển dụng 2. blockchain sẽ tác động đến Xác minh 3. blockchain sẽ tác động đến Tham khảo 4....
18/04/2019 08:04:13

ĐIỀU CHỈNH MẠNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020 VÀ SẼ BAN HÀNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO GIỜ
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó: Sẽ bên cạnh việc công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng thì Nhà nước cũng sẽ công...
10/04/2019 02:04:19