Đang online: 11  |   Hôm qua: 1728  |   Lượt truy cập: 1625205
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet
Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam (Zip Postal Code) 2020
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng.
11/09/2020 05:09:47

Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi xin việc, cách trả lời
Bạn chuẩn bị có một buổi phỏng vấn xin việc quan trọng, bạn muốn tìm hiểu các câu hỏi phỏng vấn xin việc, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để đạt kết quả cao, hãy tham khảo ngay những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn được các nhà tuyển dụng sử dụng nhiều trong các buổi phỏng vấn tuyển nhân viên kế toán,...
18/08/2020 03:08:08

Kỹ thuật phỏng vấn STAR hoặc STARL
Khi làm trong ngành tuyển dụng , hẳn mỗi doanh nghiệp sẽ có được những công cụ để đánh giá về con người, kinh nghiệm và các mức độ phù hợp của ứng viên có phù hợp với công ty hay không. Ở vào vị trí tuyển dụng nên biết và sử dụng một trong nhiều công cụ tuyển dụng hiệu quả, trong đó có công cụ:...
18/08/2020 02:08:09

Mã số thẻ căn cước công dân các Tỉnh Thành.
Căn cước công dân theo quy định của Luật căn cước công dân 2014 là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân đó. Nội dung căn cước công dân sẽ được thể hiện trên thẻ căn cước và được cơ quan có thẩm quyền cấp.
18/07/2019 09:07:35

Danh sách đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Danh sách đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được đăng tải trên www/thuelailaodong.molisa.gov.vn tới ngày 26/04/2019
09/05/2019 02:05:28

Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động được Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội cấp đã được đăng tải trên www/thuelailaodong.molisa.gov.vn tới ngày 26/04/2019
09/05/2019 02:05:10