Đang online: 5  |   Hôm qua: 1708  |   Lượt truy cập: 1607022
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức doanh nghiệp
96. Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức doanh nghiệp
03/01/2015 09:01:47

[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý
95. Thủ tục Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý
03/01/2015 09:01:39

[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng
94. Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng
03/01/2015 09:01:54

[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
93. Thủ tục Giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
03/01/2015 09:01:42

[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán vườn giống, rừng giống (Cơ quan thực hiện là Sở NN&PTNT)
92. Thủ tục Đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán vườn giống, rừng giống (Cơ quan thực hiện là Sở NN&PTNT)
03/01/2015 09:01:35

[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với tổ chức ngoài quốc doanh (Cơ quan thực hiện là Sở NN&PTNT)
91. Thủ tục Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với tổ chức ngoài quốc doanh (Cơ quan thực hiện là Sở NN&PTNT)
03/01/2015 09:01:36