Đang online: 8  |   Hôm qua: 1724  |   Lượt truy cập: 1622141
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
4. Thủ tục: Xác nhận đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
4. Thủ tục: Xác nhận đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
21/01/2015 01:01:39

3. Thủ tục: Xác nhận đơn xin thay đổi thiết kế giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
3. Thủ tục: Xác nhận đơn xin thay đổi thiết kế giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
21/01/2015 01:01:00

2. Thủ tục: Giải quyết việc xin sửa chữa nhà (giữ nguyên hiện trạng)
2. Thủ tục: Giải quyết việc xin sửa chữa nhà (giữ nguyên hiện trạng)
21/01/2015 01:01:34

1. Thủ tục: Xác nhận để được cấp phép xây dựng
1. Thủ tục: Xác nhận để được cấp phép xây dựng
21/01/2015 01:01:05

17. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng
17. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng
21/01/2015 01:01:54

16. Thủ tục: Xác nhận đơn đăng ký biến động đất đai
16. Thủ tục: Xác nhận đơn đăng ký biến động đất đai
21/01/2015 01:01:28