Đang online: 5  |   Hôm qua: 1724  |   Lượt truy cập: 1621791
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
So sánh luật lao động năm 2012 và năm 2019
Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Trang tin xin sưu tầm một số thay đổi của Bộ Luật Lao Động năm 2019 và 2012 như sau.
10/02/2020 08:02:57

The Labor Code 2019 - Effective Jan 01, 2021
The Labor Code 2019 - Effective Jan 01, 2021
06/01/2020 04:01:09

Comparison 2012 Labor Code Vs 2012 Labor Code 2019 Labor Code (in force from January 1, 2021)
For your convenience in studying, learning and accessing updated information about highlights of the Labor Code, below is the summary chart of differences between the 2019 Labor Code (in force from January 1, 2021) and the 2012 Labor Code (currently in force).
06/01/2020 04:01:20

Decree 90/2019/ND-CP stipulating regional minimum wage for employees working under labor contracts.
The Government has just issued Decree 90/2019/ND-CP to replace Decree 157/2018/ND-CP stipulating regional minimum wage for employees working under labor contracts. Accordingly, the minimum regional wage applied from January 1, 2020 increases from 150,000 to 240,000 VND / month depending on each...
20/11/2019 07:11:20

Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng cho năm 2020
Ngày 15/11/2019 Chính Phủ ban hành Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng cho năm 2020 theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b)...
20/11/2019 07:11:21