Đang online: 5  |   Hôm qua: 1739  |   Lượt truy cập: 1635884
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
45/2013/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
15/04/2014 07:04:41

41/2013/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
15/04/2014 07:04:04

1477/BHXH-CSXH
Công văn số 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
15/04/2014 07:04:50

Luật lao động năm 2013 số 10/2012/QH13
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước...
10/02/2020 08:02:19

219/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
15/05/2014 11:05:34

MƯỜI ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN “SOI” LẠI MÌNH
Thạc sĩ Nguyễn Việt Khoa, Giám đốc trung tâm tư vấn và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay gần như trong bất cứ hội nghị, hội thảo nào về doanh nghiệp chúng ta đều thấy các doanh nghiệp kêu ca rằng họ gặp vô vàng khó khăn, từ vấn đề về vốn, hàng...
14/04/2014 08:04:32