Đang online: 20  |   Hôm qua: 1761  |   Lượt truy cập: 1656719
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ phái cử công nhân
Dịch vụ phái cử công nhân
Temporary Labor Supplying Services| Outsourcing Nhan Kiet
Temporary Labor Supplying Servicesis the leading solution for the high season or manpower shortages temporarily in a certain stage of the workflow to operate your company.
19/02/2020 12:02:06

Sort term Labor Outsourcing Services| Nhan Kiet
Sort term Labor Outsourcing Services is the solution to meet labor shortages interim of your company, when recruiting staff not officially meet the required amount of labor for production, business or the need to replace workers temporarily pauses during pregnancy.
19/02/2020 12:02:58

Phương pháp lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ lao động thuê ngoài.
Việc lựa chọn được đơn vị cung cấp nhân sự thuê ngoài uy tín, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu cuả mình đang là mối quan tâm cho các cán bộ phụ trách. Khi mà rất nhiều công ty kể cả có vốn đầu tư nước ngoài và công ty trong nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp lao động thuê ngoài như một...
20/08/2020 09:08:28

17 Ngành nghề được cho thuê lại lao động theo Nghị Định 55/2013/NĐ-CP
DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
19/02/2020 12:02:28

4 trường hợp không được cho thuê lại lao động
Theo quy địnht ại Điều 24, nghị Định 55/2013/NĐ-CP thì có 4 trường hợp sau không được cho thuê lại lao động gồm:
19/02/2020 12:02:38