Đang online: 11  |   Hôm qua: 1724  |   Lượt truy cập: 1622141
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp giấy chứng nhận cho Logo của Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp giấy chứng nhận cho Logo của Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 224127 cho Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt theo quyết định số 26058/QĐ-SHTT ngày 09/05/2014 và Nhân Kiệt đã nhận được giấy chứng nhận.

Theo đó: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT LÀ chủ của nhãn hiệu số 224127 (Logo Công Ty Nhân Kiệt)

 

 

Nhãn Hiệu được bảo hộ với nhóm 35 gồm: Dịch vụ cho thuê lao động, Dịch vụ giới thiệu việc làm, Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp.

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!